Gunilla Granbom

Gunilla Granbom ärförfattare till serien Hemligheten i Hagaför barn i åldern 7–12 år. Tre av fyra delar har kommit ut än så länge. Hemligheten i Haga är en tidsresa som utspelar sig i nutid ochpå 1700-talet med en magisk trollrot som portal till spännande äventyr ihistorisk miljö. Hagaparken i Solna är historiens nav. Huvudpersonerna är treflickor, 10 och 13 år.

Gunilla skriver om fantasioch magi, om att våga och växa, och om nyfikenhet, tillit och vänskap. Hon villge barn och vuxna sköna högläsningsstunder tillsammans, och hoppas kunnainspirera andra till att läsa, skriva, berätta, fantisera och drömma. Till yrket är Gunillaspråkkonsult i svenska. Hon granskar, skriver och anpassar texter och hållerkurser och inspirationsföreläsningar i exempelvis retorik och klarspråk. Hongör gärna författarbesök på skolor och bibliotek och delar med sig av sinaerfarenheter och kunskaper som språkkonsult och författare.

För att fantasin ska fåfart behöver Gunilla röra på sig. Hon är ledare på Friskis & Svettis,Stockholm, och tar långa promenader i Hagaparken. Hon gillar även teater ochmusik, och hon läser och skriver förstås så mycket hon hinner.


Böcker av författaren hittar du här:
Hemligheten i Haga
Månuret
Silversländan
Smaragdas saga
 
Mer om Gunilla och hennes skrivande
Gunillas webbplats: http://www.concisio.se
Kontakt: