Marie Bosson Rydell
Jag heter Marie Rydell, ärutbildad förskollärare och Utomhuspedagog. Har fuskat som författare vid sidanom i ca 20 år, har ett femtiotal böcker på mitt samvete. Jag har med mittarbete som ungdomsledare både i Brukshundsklubben och Friluftsfrämjandet kommiti kontakt med många olika typer av barn och ungdomar. Alla behöver de olikahjälp, stöd och instruktioner för att få ut mesta möjliga av kursen, utflykteneller lektionen de är på. Jag har även varit ute i skolor med min Pedagoghundoch även där sett vad ett annorlunda undervisningssätt kan ha för betydelse förmånga barn.

Jag gillar att vara ute i skogoch mark, tillsammans med andra, med mina hundar eller helt själv. Jag tyckerom att motionera, just nu blir det en hel del springturer och några simpass iveckan.

Marie BossonRydell bor i Derome strax norr om Varberg. Hon är förskollärare och författare,har gett ut läromedel för Tengnäs och BetaPedagog, samt skrivit ett femtiotalböcker. De flesta om Kråke. Marie driver Bokmakeriet Klaton AB där hon utöver barnböcker skriver artiklaroch håller kurser och föreläsningar.

Efter de populära bilderböckerna om Kråke finns nu kapitelböcker att läsasjälv. Kråke, som det tidigare getts ut ett trettiotal bilderböcker om,har nu lämnat förskoleåldern och blivit några år äldre. Böckerna bjuder in till läsning och skapar nyfikenhet och spänning. Böckerna omWilliam belyser alla våra olika personligheter och egenheter. Även Joel, somvänder sig till de lite äldre har en speciell personlighet.


Kapitelböckerna om Kråke hittar du här:
Kråke och Lubbas
Kråke spelar spel
Kråkes medeltidsskola
Kråke och Lubbas tävlar
Kråke gör affärer

Böckerna om William:
Williams kompisar
Williams nya kompis
Williams bråkiga kompisar

Superviktigt
JOEL - SUPERTAGGAD
Jespers supersinnen

Liam - Superhemligt
Sara Supersnäll
Oskar superhjälte


Fotograf Sanna Granroth