LM SchönAtt göra skillnad. Att beröra. Två saker som jag har slitits mellan hela livet.

Som ung fick berörandet ta mest plats. Främst genom teatern och andra uppträdanden men även genom skrivandet. Jag läste drama-teater-film parallellt med juristlinjen och fortsatte försöka beröra på olika sätt.

Sedan tog jobbet överhanden. Det kreativa fick inte plats. Att göra skillnad varje dag på jobbet lämnade först ingen kraft kvar till något annat. Sakta men säkert ökade behovet av att få beröra. Jag insåg även att det finns många olika sätt att göra skillnad på.

Då jag under större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat mot ungdomsbrottslighet var det en självklarhet för mig att skriva för unga. Att bidra till att ungas läsande ökar och därigenom minska risken för utanförskap känns oerhört angeläget. Det är min bestämda uppfattning att det minskade läsandet hos unga är ett samhällsproblem.

Även om mina böcker kan läsas som klassiska mysterieberättelser innehåller de även ett djupare budskap. Med fördel läses böckerna både av barn och vuxna. Varför inte läsa dem högt i skolan eller hemma? Tanken är att de ska locka till samtal om utanförskap, övergivenhet, könsroller och att vuxna ibland fattar riktigt dåliga beslut.


Följ mig gärna på instagram @schon_lm


Böcker av författaren hittar du här:
Djävulsgapet
Andeträden