Anett Lindkvist


Anett Lindkvist är född och uppvuxen i Stockholm och flyttade till Uppsala vid 18-årsåldern. Anett har alltid arbetat med människor, först inom äldreomsorgen och utbildade sig sedan till förskollärare och senare till rektor. Arbetet har sedan utbildningen varit både inom skola och förskola men de senaste 15 åren har varit inom förskola med barn 1-5 år. För flera år sedan ville Anett prova på att skriva en bok och gav sen ut den själv. Sedan blev det ett kapitel på engelska om ledarskap i en bok tillsammans med nio andra kvinnor där alla skrev ett var sitt kapitel om olika ämnen. Senaste boken är en barnbok om Blåvinge som är en fjäril.

Böcker av författaren hittar du här:
Flyg blåvinge flyg