Ann Fagerberg Embretsén

Jag debuterade 2017 med Ali och Blåklockans hjältar och nu finnsäven Elton får en idé på samma förlag. Jag är född och uppvuxen i Falun ochefter ett antal år i bland annat Linköping är jag nu tillbaka i Falun. Jag hartvå barn och eftersom jag tycker det är viktigt att väcka läslust, så läser vimycket hemma. Barnen måste få tillgång till språket och få flyt i läsandet. Jagär helt säker på att det i slutändan leder till makt över sitt eget liv.Barnböcker ger barn en chans att upptäcka andra världar, andras vardag ochverklighet, hur våra liv kan skilja sig åt, men också likna varandras. Böckerstimulerar fantasin. Läs högt för barnen!

Jag arbetar som skolkurator på en högstadieskola, ett arbete somjag älskar. Det är så roligt att få följa ungdomarna under några år på vägenmot vuxenlivet. Roligt, spännande, väldigt givande och ibland otroligtfrustrerande när jag ser barn och ungdomar som mår dåligt och som far illa. Jagtror på att hitta förebilder, personer att inspireras av och jag tror attböcker som tar upp svåra ämnen kan hjälpa både barn och vuxna till ett bättremående. Förebilder både verkliga och fiktiva finns i böcker!

Jag finns som @barnbokstips på Instagram, där skriver jag ommitt eget skrivande och tipsar om barn- och ungdomsböcker.


Böcker av författaren hittar du här:
Ali och Blåklockans hjältar
Elton får en idé
Sam och hemligheten
Amir + Alpus = Sant    
Ayaan och havssköldpaddorna