Anna-Karin Andersson

Anna-Karin Andersson är född och uppvuxen utanför Kalmar där hon numera arbetar heltid med att skriva barn- ochungdomsböcker. Hon har ett stort intresse för historia och arkeologi, samt en fascination för det som inte alltid kan förklaras. Anna-Karin började sin skrivande bana med att kopiera noveller ur hästtidningar och fortsatte med att skriva berättelser om allt mellan himmel och jord. I vuxen ålder slog hon in på den vetenskapliga banan där intresset för  arkeologi ledde till en doktorsexamen om yngre stenåldern.

Mer om Anna-Karin kan ni hitta på:
http://annakarinandersson.se


Böcker av författaren hittar du här: