Anna Ovsiannikov


Anna Ovsiannikov är utbildad lärare och undervisar i svenska på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och IB-programmet. En helt ovanlig familj är Annas debut och idén till boken föddes under en bilresa tillsammans med hennes systerdotter. En tid senare utvecklades idén till en kapitelbok för barn i mellanåldern.

Förutom att skriva och undervisa så engagerar sig Anna i ideella organisationer med fokus på mänskliga rättigheter, barn och unga.

Böcker av författaren hittar du här:
En helt ovanlig familj