Annika Gustavsson
Annika Gustavsson, född1967. Bor på Ekerö med man och barn.

 Jag är kemist, arkeolog och skådespelare, men framför allt är jag berättare! Och jag använder olika uttrycksmedel när jag berättar. Det kan vara att genom drama och rollspel levandegöra historiska personer eller miljöer, som jag gjort några säsonger nu på Jamtl i historieland i Östersund. Det kan också handla om att förklara naturvetenskap på ett intressant, roligt och förståeligt sätt. Jag håller bland annat dramatiserade föreläsningar om medicinhistoria och läkeörter, och har guidat på fornminnesområden. Titta gärna på min hemsida för att läsa mer om min verksamhet. Ända sedan jag fick min första dagbok den julen jag var åtta år har jag skrivit. Boken Måndagsbarn är min debut som författare.

Jag är född på en måndag. Och måndagsbarn får ingenting gratis här i livet, de måste alltid kämpa sig fram, det var vad jag fick höra när jag var liten. Särskilt tydligt blev det när jag drabbades av en utmattningsdepression. Det räckte inte med det, utan jag blev sjuk av mina mediciner och hamnade i ett läkemedelsberoende som var mycket svårt att bryta. Jag som ändå hade arbetat med läkemedelsforskning i flera år! Det var ett ödets ironi.

Med boken Måndagsbarn vill jag förmedla ett hopp till alla som råkar ut för psykisk ohälsa, och som hamnar i läkemedelsberoende, och till anhöriga eller andra som kommer i kontakt med läkemedelsberoende. Det går att bli fri. Det går att hitta ett nytt liv som är värt att leva, och nya vägar vidare när de gamla leder in i en återvändsgränd.Jag är kemisten som blev författare.Böcker av författaren hittar du här:
Måndagsbarn