Cecilia Grape

Jag heter Cecilia Grape. Min identitet är barncanceröverlevare från tidigt 1970-tal. Då överlevde endast drygt tio procent av leukemibarnen och vården var mycket primitiv. Jag är uppväxt på Ekerö utanför Stockholm. Efter tre år i Stockholms innerstad bor jag numera med min man Ulf och hunden Gibson i Norrtälje. Flytten ut på landet är ett av de aktiva livsval som jag varit initiativtagare till. Mitt viktigaste -beslutet att ta livet tillbaka efter att barncancern slagit det i spillror -har inneburit en fantastisk möjlighet till nyorientering men också trettio årav psykisk ohälsa. Livsglädjens land – bortom svårigheternas horisont är titeln på min självbiografi. Den skildrar hur svårigheterna skapade ett undvikande beteende baserat på rädsla vilket i sin tur begränsade livet till ett liv som ingen vill leva. Längtan efter livsglädjen och tilliten till förmågan att jag skulle lyckas bidrog till att jag betade av svårighet efter svårighet. Resultatet är ett högst förädlat liv med hög finish! Jag kallar det livet deluxe och jag vill till och med tillstå att det är tack vare leukemin som jag uppnått möjligheten att vara ”högst levande” i mitt liv. Jag lever min dröm i Livsglädjensland!

När jag inte sitter på min kammare med utsikt över Norrtäljeviken och skriver så arbetar jag som rehabkoordinator på två husläkarmottagningar. Jag möter människor som behöver ta sig an sina svårigheter i samband med sjukdom och återgång i arbete efter sjukskrivning. Jag har storanvändning av mina livserfarenheter i mitt arbete. Jag är en ytterst kreativ person och allt jag gör bottnar i min nyfikenhet, upptäckar- och skaparglädje. Frihet, medmänsklighet och självmedkänsla är tre viktiga fundament som min personlighet vilar på.

Det fascinerar och intresserar mig att fördjupa mig i livets skeenden och jag hoppas ha en förmåga i att kunna verbalisera sensationer som vi till vardags inte pratar om. Min förhoppning är att kunna inspirera till förändring och det är en av anledningarna till varför jag skriver. En annan anledning är att det ger mig en enastående tillfredsställelse att från ingenstans bygga upp en berättelse. Att skapa samhällsnytta är viktigt för mig och jag vill dela med mig av mina upplevelser,reflektioner, insikter och den nya mark jag brutit.

Kan jag ta mig tillbaka till Livsglädjens land så kan du!

Böcker av författaren hittar du här:
Livsglädjens land bortom svårigheternas horisont