David Hedlund


Så länge jag kan minnas har det skrivna ordet funnits betydligt närmare till hands än det talade, men tanken på att skriva just böcker uppstod först sedan jag själv blev förälder och fick se hur betydelsefull en bok kan vara för ett barn.

Jag vill skriva böcker som både ger svar på och inspirerar till nya frågor om hur världen och vi människor fungerar.

Böcker av författaren hittar du här:
Vi upptäcker: Klimatkrisen
Vi upptäcker: Vaccinet