Elisabet Österlund

Mitt namn är Elisabet Österlund och jag är nu författare till fem böcker på rim om Tille och Talleman, två troll som är små som kottar. Det är min fascination för naturen, men framförallt min glädje i att leka med språk och musik som gjort att jag rott mina bokprojekt i land. Eftersom jag numera kan räkna mig till den mer livserfarna hälften av befolkningen, har jag också samlat på mig en hel del erfarenhet från den pedagogiska värld jag verkar i. Jag är lågstadielärare men har även god pedagogisk erfarenhet ifrån förskolan. Det ger mig oftast energi att fundera över hur jag skulle kunna förmedla kunskaper.

I samtliga av mina böcker är huvudmålet att ge både barn och vuxna läsglädje. Många av bilderna innehåller vuxenhumor, men jag har också strävat efter att få ett pedagogiskt upplägg som gör barnen nyfikna på att veta mer om framförallt naturen. Jag kommer ifrån en familj där alla sjunger och spelar.

Till mina senaste tre böcker har jag gjort text och musik till 50 sånger, där familjemedlemmar, släkt och musikaliska vänner varit med och förgyllt melodierna med sina fina röster och i vissa fall ackompanjemang! Det är min förhoppning att dessa böcker och melodier ska skänka stor glädje hos många läsare i alla möjliga åldrar!

Böcker av författaren hittar du här:
Trolläventyret på förskolan