Frida Blank


Frida Blank (1976) är uppvuxen i Varberg och är numera bosatt i Kungsbacka i Halland. Utbildad socionom och lärare. Inspiration till sina böcker får hon av sin dotter samt av alla kreativa barn på förskolan där hon arbetar. Hållbar utveckling ligger henne varmt om hjärtat och debutboken Vad kan det bli? är en bok som vill inspirera de allra yngsta barnen att tänka kreativt kring det som vi betraktar som skräp. Det mesta kan återanvändas och förvandlas till någonting nytt och roligt!

Att arbeta för en hållbar framtid, där vi kommer bort från materialism och konsumism, handlar om att tänka annorlunda kring det vi redan har. Att se möjligheter och tänka kreativt!”

Böcker av författaren hittar du här:
Vad kan det bli?