Läkartidningen skriver om Sanningen om mat och hälsa >>

Läkartidningen skriver om Sanningen om mat och hälsa >>

"Böckerna är många, men de flesta är partsinlagor för skribentens egen favoritdiet, utan kritisk analys av vad som talar emot. Jag hoppas att de som läser min bok blir mer kritiska läsare och inte köper allt som står i tidningarna. Mat och hälsa är sannolikt världens mest svårforskade ämne." (Läkartidningen)

Läs mer här: http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Meddelanden/Miniportrattet/2016/10/Mat-och-halsa-ar-nog-varldens-mest-svarforskade-amne/

Läs mer om boken: http://www.idusforlag.se/sanningen_om_kost_och_halsa