Hurra och grattis!!!

Hurra och grattis!!!

Hurra och grattis till Marie Bosson Rydell & Karin Ericsson som fått Litteraturstöd för boken Williams rättvisa kompisar från Region Halland! 

Syftet med stödet är att  professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet. Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället. Läs gärna mer om litteraturstödet HÄR.  

Williams rättvisa kompisar är den tredje boken om William och hans vänner. Boken har ett tydligt budskap – det är inte alltid rättvist att behandla alla barn lika.
Barn har inte samma behov och genom att göra olika blir det mer rättvist för alla. Som för Caroline som inte behöver vänta på sin tur eller för Björn som inte behöver duka av efter maten.

Författaren Marie Bosson Rydell förklarar genom att beskriva olika situationer i förskolan att det som är lätt för dem flesta kan vara svårt för andra. Alla barn har rätt att få hjälp utifrån sina behov. Vagnen kan för ett barn vara ett lika viktigt hjälpmedel som glasögonen är för ett annat.

Boken hittar du HÄR