Finstämd vardagsskildring

Finstämd vardagsskildring

Sorg, hopp och glädje i finstämd vardagsskildring. Nils och den blinkande stjärnan är en unik bok i barnboks-Sverige. Det är en saklig, vacker och vardaglig bok [...] Resultatet av samarbetet är en tänkvärd, poetisk och vacker bok om sorg, saknad, hopp och den där familjära känslan av att den man älskar fortfarande finns kvar. (tidningenkulturvinden)


http://tidningenkulturvinden.blogspot.se/2017/01/nils-och-den-blinkande-stjarnan.html