Definitivt lockar barn

Definitivt lockar barn

Det finns mycket att tycka om med den här boken. Framför allt det faktum att den talar till små barns intelligens. Med lite text förmedlar författaren tankar om lägesord, tyngdbegrepp och bjuder på en mängd spännande ord som vi kanske inte alltid använder i vardagen, men som definitivt lockar barn. (fantastiskaberatterlser)


http://fantastiskaberatterlser.blogspot.se/2017/01/2x-linda-palm-for-de-yngsta.html