Respekt och värme

Respekt och värme

Det är en varm och kärleksfull beskrivning av en mors och hennes dotters relation till varandra, inte dramatisk eller anklagande utan präglad av omväxlande hopp och förtvivlan och inte minst av den kärlek mellan dem som genomlyser hela boken. Boken är beskriven med respekt och värme i du form och ger upphov till många tankeväckande och känslomässiga funderingar. (Britta Alin Åkerman, Karolinska Institutet)