Vabbruari

Vabbruari

Den elaka lilla Prosit vet precis hur han ska smitta barnen på förskolan. Men vet barnen hur virus sprids? Det tror inte Anna Bendréus Kinding från Vallentuna, som skrivit en bok om virus i sann Karius och Baktus-anda. (StockholmDirekt)

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/vabbruari-da-ska-snorfylld-barnbok-stoppa-smittan-pa-forskolan/repqbm%21BlFDvRtojehH84GGHSoWbg/