De vill väcka barns läslust

De vill väcka barns läslust

Vilka förstår bäst hur en barnbok ska vara? Jo, barnen själva. Internationella barnboksdagen firades i söndags, till minne av HC Andersens födelsedag och för att uppmuntra barn- och ungdomslitteratur och inspirera till läsning. NVP vände sig till två lokala aktörer [...] Enligt författaren Erika Svernström är igenkänning A och O. (Ingemar Lundin, NVP)

http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/de-vill-vacka-barns-laslust/