Johan Larén


Johan Larén är född 1984 och uppvuxen i Mölndal, hans nuvarande bostadsort är Göteborg där han också bott större delen av sitt vuxna liv. Johan har en lärarexamen med inriktning Samhällskunskap och Historia och har också studerat konst- och bildvetenskap.

Johan arbetar som innesäljare/bokare på Liseberg.

Det mesta av Johans tid går åt till att ta hand om barnen Billie Lou och (Lille) Bo som han har tillsammans med sambon Anne. Den lilla fritid som finns kvar ägnar Johan gärna åt att musicera i olika former och sammanhang, mest blir det punk.

Böcker av författaren hittar du här:
Götebosska för små knickedicker