Johan Persson

Johan Persson, kurator. Verksam sedan 2005 inom barnpsykiatrin i Malmö.

Böcker av författaren hittar du här:
Jag minns dig, en bok till dig som förlorat en viktig person