Karin Gustavsson


Karin Gustavsson är född och uppvuxen i Hälsingland. Vid tidpunkten för olyckan var hon bosatt i Oslo och jobbade för SAS. Hon var den passagerare som ådrog sig de svåraste skadorna vid olyckan i Gottröra.

Idag är hon aktiv som självlärd konstnär och målar framför allt akvareller.

4 minuter och 8 sekunder är hennes debutbok.

Böcker av författaren hittar du här:
4 minuter och 8 sekunder