Kristian HägglundTecknandet har följt mig sedan barnsben och jag harsedan 15 års ålder frilansat som illustratör och serieskapare. Jag ärhögskoleutbildad inom serie- och bildberättande och bland mina uppdragsgivarefinner du förlag och tidningar av skilda slag, bland andra Bonnier, Bulls Pressoch Egmont. I min portfolio  blandar jagseriöst med humor, realistiskt med fantasi, äventyrsserier och dagspresserier,korsordsbilder och barnboksbilder, postkortsmotiv, karikatyrer och logotyper.

Vid sidan av mitt tecknande finns också ettintresse för samhälls- miljö- och djurrättsfrågor, något som ledde mig tillmitt senaste projekt: uppdraget att illustrera barnboken Djurdeckarna:Katthemsäventyret. Boken lyfter på ett fint och spännande sätt problematikenkring hemlösa katter och gjorde det möjligt för mig att kombinera mintecknarlust med mitt samhällsengagemang.

Böcker av illustratören hittar du här:

Djurdeckarna: Katthemsäventyret
Djurdeckarna: Gräsandsäventyret
Djurdeckarna: Hundäventyret
Djurdeckarna: Kaninäventyret