Lotta Ekman


Jag är konstnär, tecknare, lärare, förälder, resenär i mina egna fantasivärldar och berättelser och jag är en stockholmare som alltid längtar ut till naturen. Jag går aldrig hemifrån utan penna, papper, skissböcker, penslar och färg, mina helt oundgängliga verktyg. När jag är ute observerar jag ALLT men är speciellt intresserad av växter, svampar, mossor, lavar, insekter, grodor, ormar, fiskar…

Jag har arbetat konstnärligt i många år och mitt bildarbete är ett undersökande av världen runt omkring mig/oss. Jag arbetar främst med teckning och nästan alltid i kombination med text, oftast korta texter/dikter. Teckning är grunden i mina arbeten, även om jag också använder färg och målar. Förutom mitt konstnärliga arbete undervisar jag också i träslöjd.Som lärare är det mötet med eleverna som är det intressanta. Det är spännande att se vad som är viktigt för dem, hur de uppfattar saker och ting, hur de tar sig an och löser olika uppgifter.

Hemsida: lottaekman.se
Instagram: @charlottekman

Böcker av författaren hittar du här:
Varför måste vi gå?