Måns Rosén

 Måns har varit adjungerad professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet och i medicinsk metodutvärdering vid Karolinska Institutet. Han har också varit chef för en myndighet, SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering) och ansvarade under fjorton år för de nationella folkhälsorapporterna vid Socialstyrelsen. Han har haft ett långvarigt intresse för forskning kring sambanden mellan mat och hälsa.


Boken av Måns hittar du här:
Sanningen om mat och hälsa - vad säger forskningen?