Mari Bister

Jag är författare till barnboksserierna Djurdeckarna och Uppdrag djurräddning. Dessa föddes ur ett mångårigt intresse för djur, natur och miljö. Båda serierna handlar om djur som råkar illa ut på olika sätt, som skadas eller lämnas och två syskons försök att både rädda djuren och avslöja den skyldige, baserat på empati.

Djurdeckarna är relativt lättläst med korta kapitel och färgbilder på alla uppslag. Uppdrag djurräddning riktar sig till det lite mer läsvana barnet med längre texter och är utan bilder.

Idén att göra en ny liknande serie (Uppdrag djurräddning) kom efter att flera av Djurdeckarnas trogna små läsare berättat att de fortsätter att läsa sina Djurdeckarna långt efter att de är för korta och för enkla. Eller som ett barn uttryckte det på en signering ”Nu läser jag ut dem på en kvart”. Nu finns det ett lämpligare alternativ även för dem.


Vi hoppas att böckerna ska väcka frågor och funderingar. Hur ser det ut i barnens närmiljö och vad kan man själv göra för att förändra och förbättra? Det finns kostnadsfritt arbetsmaterial med läsförståelsefrågor och diskussionsfrågor till alla böcker. Arbetsmaterialet hittas bl.a. på förlagets hemsida under lärarhandledningar.


Jag är också en av författarna i antologin Fuck mobbning (utgiven på Idus förlag 2017), med texter i brevform från mobbningsoffer till sina mobbare och från mobbare till sina mobbningsoffer. En bok som känns och tyvärr behövs. Även i antologin #jagärhär, 97 röster om mod (utgiven på Piratförlaget 2018) har jag skrivit en av texterna.


Skrivit har jag alltid gjort i någon form och jag tänker bäst med pennan i handen. Varför det blev just barnlitteratur är för att jag är passionerat förtjust i just barnböcker. De är en spännande mix mellan fantasi och verklighet där allt är möjligt. Dessutom är barnen vår framtid. Att få vara med på ett litet, litet hörn och kanske bidra på till något positivt är fantastiskt roligt och inspirerande. Jag tycker också att responsen från just barn är den bästa och roligaste responsen; direkt och utan ”filter”, och jag älskar kontakten med barn.


Jag gör författarbesök på skolor och bibliotek med skrivarverkstad eller deckarverkstad och dessa kan också ha djur eller mobbning som tema. Vid författarbesöken arbetar jag med mina böcker och barnens erfarenheter som grund.


Jag hittas på Författarcentrum https://ff.forfattarcentrum.se/forfattare/4184/Mari_Bister


Priser:

Tomelilla kommuns kulturpris, juni 2018.

Motivering: ”Mari Bister tilldelas årets kulturpris för sina spännande barnböcker som lär barn läsglädje och djurkärlek”.

Naturskyddsföreningens och kommunens miljö- och naturskyddspris, februari 2019.

Motivering: ”Barnen är vår framtid och det är viktigt att de får kunskap om att vi måste vara aktsamma om vår natur. Mari Bister kan med sina barnböcker påverka barnen och väcka intresse för vår miljö”.

I februari 2020 tilldelades Djurdeckarna ännu ett miljöpris genom illustratören Kristian Hägglund.

Svekatts pris Guldtassen, hösten 2020.

Motivering: Mari Bister har genom åren skrivit barnböcker på ett engagerande sätt som belyser katters och katthemmens situation, samtidigt som de lär barn om empati och katters värde.


Gräsandsäventyret rekommenderas av bl.a. Grön Flagg inom Håll Sverige Rent, Naturskoleföreningen, Natursnokarna, scouterna och I ur och skur inom Friluftsfrämjandet. Samtliga böcker rekommenderas av Djurskyddet Sveriges värdegrundsavdelning Rede (Respekt Empati Djur Etik) och 4H. Flera lokalavdelningar inom 4H använder böckerna i sina barngrupper bl.a. på läger och några även i läsprojekt. Gräsandsäventyret finns på flera naturum i nationalparkerna.


Jag hittas på författarcentrum: https://ff.forfattarcentrum.se/forfattare/4184/Mari_Bister

Böckerna hittar du här:
Katthemsäventyret
Gräsandsäventyret
Hundäventyret
Kaninäventyret

Förgiftningen
Hoten
Lämnade

Vid spårens slut

Facebook: 
Djurdeckarna
Uppdrag djurräddning
Mari Bister

Instagram:
Djurdeckarna
Uppdrag djurräddning
Mari Bister