Maria Fogelberg Nelson

MariaFogelberg Nelson (f 1955), bor i Stockholm. Hon har infört en helt ny bok-genreKlim-Lit, som som handlar om medelålders kvinnors svårigheter att hittasin plattform. Med hennes fjärde roman, Orengör hon en avstickare och skriver sin första historiska äventyrs- ochkärleksroman.

”Man skullekunna tro att man vänjer sig när man släpper sin fjärde roman, men icke, det ärlika pirrigt varje gång. Ska jag vara ärlig så är det nog ännu pirrigare nu. Medmin senaste bok har jag nämligen valt att lämna min comfort zone. Historia är något som alltid fascinerat mig och jaghar studerat olika historiska ämnen på universitetet. Kanske var det redanunder studietiden som den här berättelsen började formas inom mig, utan att jagvisste om det. För länge har jag burit på den, men nu ska den äntligen ut ochinget kan kännas bättre än att få dela den med er - trots att det är såpirrigt.”

 
Bibliografi:
Oren

Sightseeing i mitt inre
Moder Jords folk