Marianne BergMarianne Berg föddes 1924 och växte upp i Berlin. Efter sin flykt till Sverige 1939 tog hon realexamen 1941 och utbildade sig till optiker.

Som trebarnsmamma utbildade hon sig senare till preparatris och vårdlärare och blev studierektor för laboratorieutbildning­arna. Hon arbetade sedan i nära tjugo år som skolkonsulent på Skolöverstyrelsen och på UHÄ och blev därefter samordnande rektor för Sörmlands vårdgymnasier i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping samt Vårdhögskolan i Eskilstuna.

Marianne har studerat moderna språk och språksociologi samt historia. Hon har lärt sig teckna på Svenska Slöjdföreningens skola i Göteborg. Teckning och målning har varit hennes livshobby. Hon har illustrerat sagor och haft ett antal egna utställningar samt är medlem i föreningarna Svenska tecknare och Illustratörcentrum.

Böcker av författaren hittar du här:
Fem silverskedar