Oskar Olsson


Oskar Olsson föddes 1976 i Göteborg. Han är uppvuxen i Karlskrona men flyttade 1997 för att studera till bildkonstnär på Konsthögskolan i Malmö. Sedan 2016 arbetar Oskar som frilansande illustratör. Han har skapat bilder för olika sammanhang som reklamtecknare och som illustratör till tidskrifter.

Han bor med fru och två barn i Malmö och mycket av inspirationen till barnböckerna hämtar han från familjen.

Smaklig måltid är hans debut som barnboksillustratör.

Hemsida: www.illustreramedmera.se

Böcker illustrerade av Oskar hittar du här:
Smaklig måltid