Sanne Olsson


Sanne Olsson är journalist, programledare och tv-producent. Uppvuxen i Karlskrona i Blekinge men bor sedan flera år tillbaka i Stockholm. Inte du är Sannes debut.

Böcker av författaren hittar du här:
Inte du