Sara Åhlström


Jag är född 1987 och uppvuxen i Bromma, Stockholm. Jag har en kandidatexamen i journalistikvetenskap och har tidigare arbetat som webbreporter på tidningen Föräldrar&Barn.

Idag jobbar jag på tidningen Vi i Villa som webbredaktör och bor i Stockholm med min sambo och två barn. Snark! Så sover djuren är min debutbok.

Böcker av författaren hittar du här:
Snark! Så sover djuren