Sara Galli Green

Sara debuterade som barnboksförfattare 2014 med boken “Får hundar korvar i himlen?”. Boken handlar om hennes 5-åriga dotter Alvas upplevelser i samband med att familjens hund Musse avlivades. Den är skriven ur barnets perspektiv och skildrar Alvas funderingar om döden, hur det gick till när Musse avlivades och begravningen. Det är en finstämd bok som förmedlar både glädje, sorg och kärlek till alla åldrar och inspirerar till samtal om död och sorg mellan vuxna och barn. Boken tilldelades Statens Kulturråds Litteraturstöd. Läs gärna mer om boken på www.farhundarkorvarihimlen.se

I augusti 2015 kom Saras andra bok ”När mammas tankar ändrade färg” som skildrar ur barnets perspektiv hur det kan vara när en förälder är deprimerad. Ämnet berör många barn då psykisk ohälsa idag är en växande folksjukdom. En fjärdedel av alla människor i Sverige kommer någon gång under sitt liv få en depression och runt varje deprimerad person finns familj, släktingar, vänner - många av dem barn. Att vuxna vågar tala öppet med barn om psykisk ohälsa är ett viktigt bidrag för att minska den tabubeläggning som finns kring psykiska sjukdomar. Läs gärna mer på: http://www.nar-mammas-tankar-andrade-farg.se/

Sara (-70) är gift och bor med sin man och deras tre barn i Vallentuna norr om Stockholm. Hon har examen som beteendevetare vid Stockholms Universitet. Hennes inriktning är pedagogik med specialområde att möta barn i svåra livssituationer. Hon är idag föreläsare, utbildare och barnboksförfattare. Böckerna hittar du här:
Får hundar korvar i himlen?
När mammas tankar ändrade färg