UtgivningFörfattarna är vår största tillgång men också våra arbetskamrater som vi skall jobba länge och tätt tillsammans med.Därför är det viktigt att det känns rätt och att vi trivs tillsammans! Då kan vi både ha kul under tiden och också uppnå bästa möjliga resultat med just din bok.

Stjärnögon, det är ett underbart begrepp, och vi vill att varje projekt skall tända både era och våra stjärnögon. Vi menar att tillsammans skall vi brinna för det vi gör och tycka det är både roligt och spännande!Illustratörer
Du är varmt välkommen att skicka in din portfolio till oss. Vi kommer då skicka ditt material vidare till de författare som söker en illustratör till sin bok och kontaktar dig därefter om ett samarbete skulle bli aktuellt.
Alla våra illustratörer illustrerar på provision, dvs del av vinst. Skicka in din portfolio som lågupplöst.
  Portfolio: illustrator@idusforlag.seUtgivning av Idus förlag
Vi ger ut de böcker vi tror mycket på och där vi känner att boken har en stor målgrupp och där vi kan nå ut via våra kanaler. Viktigt är att författaren har ett stort engagemang då vi jobbar tätt tillsammans. Både vi och författarna jobbar mycket med marknadsföring och försäljning.

Utgivning av Visto förlag
På Visto förlag bedömer vi också manus och ger bara ut böcker av hög kvalité. De manus vi erbjuder Vistos upplägg har vi svårare att marknadsföra via våra kanaler än de vi lägger på Idus. Det behöver inte betyda att de är mer svårsålda, bara svårare att marknadsföra för oss mot våra kanaler. Skillnaden mellan Visto och Idus är att Visto inte lagerhåller alla böckerna utan endast har ett antal (ca 50 åt gången) för distribution till återförsäljare. Du sköter marknadsföringen själv, men vi sköter återförsäljare. Du är alltså utgiven av ett förlag och vi sköter distribution och bakgrundsarbetet åt dig. Vi kan också ge ut din bok som e-bok.
Detta är också ett bra alternativ för egenutgivare som ändå vill ha ett förlag i ryggen. Många egenutgivare har kommit tillbaka till oss och sagt att: ”Jag vill ju skriva, inte distribuera till bokhandel och bibliotek!”  Här sköter vi det åt dig. Visto är ett eget förlag och fristående från Idus. Läs gärna mer här: Visto förlag

Om du inte blivit antagen:
Vill du ge ut din bok själv hjälper vi dig gärna med det. Vi erbjuder sättning och tryckning. Vi kan också erbjuda redaktör och korrekturläsning. Vi har bra priser på tryckning då vi trycker stora volymer. Vi hjälper till med ISBN-nummer, tipsar om hur du får ut boken hos bokhandeln och bibliotek, samt tipsar om distribution mm. Böckerna ges ut av dig, dvs dessa böcker ges alltså inte ut av Idus förlag. Men, vi håller dig i handen hela vägen.Att skicka in manus:
  1. Vi är tacksamma om du inleder med en sammanfattning av din bok (gäller ej bilderböcker) för att vi skall kunna bilda oss en uppfattning om bokens innehåll och språk.
  2. Vi behöver ha hela manuset för att kunna bedöma helheten.
  3. För alla manus, beskriv målgrupp och din tanke med manuset.
  4. Vi vill också ha en presentation av dig som person.
  5. I dagsläget ger vi inte ut diktsamlingar eller poesi på Idus förlag men på Visto förlag finns ett paket för detta. Läs mer på www.vistoforlag.se.

  Använd följande mailadresser:


  Frågor:
  • Har du frågor om utgivning, vill ge ut själv eller har övriga frågor, skicka till info@idusforlag.se.

Redaktörer och korrekturläsare:
Manus som ges ut på Idus förlag skall vara korrekturlästa  av professionell korrekturläsare. Böckerna bör också arbetas igenom tillsammans med en redaktör. Vi samarbetar med flera redaktörer och korrekturläsare.

Vi föredrar att få manus via mail men du kan också skicka via post till:
Idus förag
Rosenvägen 2a
44331 Lerum

Önskar du tillbaka ditt manus bifoga frankerat svarskuvert. Skickar du pappersmanus glöm inte att skicka med din e-postadress. Gör du inte det kan vi tyvärr inte skicka svar till dig om vi inte antagit ditt manus.
Vi hör alltid av oss inom kort (gäller manus skickade per e-post) för att berätta att vi mottagit ditt manus.
Vi strävar efter att du skall ha fått svar om vi antagit ditt manus inom två månader men periodvis kan det ta längre tid.
Vi förbehåller oss rätten att anlita externa personer för manusbedömning i de fall vi anser att det behövs. Kan vara för till exempel specifik yrkeskunskap. 
Vi får en mycket stor mängd manus och kan därför inte ge personliga kommentarer på manus.
Vi ansvarar inte för manus eller problem som kan uppstå då de skickas till oss via post eller mail.Lagring av personuppgifter:
Författare:
Då en författare skickar in manus och personuppgifter till Idus förlag lagras dessa mail hos oss för att kunna bedömas och därefter ett år för att kunna hjälpa författaren med egen utgivning om hen bestämmer sig för det.Registret innehåller de personuppgifter som författare skickar in samt manus. Genom att skicka in uppgifterna, ges ett samtycke till att vi sparar dessa.
Uppgifterna används av Idus förlag för  för att kunna bedöma manus samt jobba vidare om vi får uppdraget att ge ut boken.
De registrerade uppgifterna kan komma att spridas till extern lektör för läsning.  Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Alla författare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.
Samtycket är giltigt till dess författaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.
För att skicka in ditt manus till oss skall du ha fyllt 18år.

Illustratör:
Då en illustratör skickar in portfolio och personuppgifter till Idus förlag lagras dessa mail hos oss för att kunna skicka ut till författare som söker illustratörer.Registret innehåller de personuppgifter som illustratören skickar in. Genom att skicka in uppgifterna, ges ett samtycke till att vi sparar dessa.
Uppgifterna används av Idus förlag för  för att kunna skicka ut till författare som söker illustratörer eller för att kunna kontakta illustratören om vi har illustratörsuppdrag.
De registrerade uppgifterna kan komma att spridas till författare som söker illustratörer via Idus förlag,. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Alla illustratörer har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.
Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.
För att skicka in din portfolio till oss skall du ha fyllt 18år.Det finns inga produkter i denna kategori.