Wiveca Bragning


Wiveca Bragning är leg. gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon debuterade 2019 med den skönlitterära boken På väg Livia, på väg! (Tegar förlag).

Wiveca finner energi och lugn i naturen där också hennes inspiration till nya idéer föds.

En perfekt dag för Wiveca består av yoga, ett skrivpass, lek med brorsbarnen och till sist ett teaterbesök.

Böcker av författaren hittar du här:
Amy & mamma på loppisjakt